Aanmelden

De keuze voor een basisschool is heel belangrijk en persoonlijk. Fijn dat u voor onze school wilt kiezen. Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact op met onze directeur of intern begeleider voor een rondleiding en een gesprek. U kunt hiervoor naar school bellen. Zo krijgt u een goed beeld van de school, het onderwijs en de sfeer op school. Ook wordt de aanmeldprocedure verder toegelicht.