Onze school

Graag nemen wij jullie mee in de geschiedenis…

…van basisschool Pastoor van Haaren

Op 1 januari 1963 startte de Pastoor van Haarenschool. De school begon met veertig jongens verdeeld over twee groepen. In 1964 bezocht voor het eerst een groep meisjes onze school en de school groeide gestaag. In 1971 werd de nieuwbouw van de Pastoor van Haarenschool officieel in gebruik genomen en een jaar later werd een kunstwerk, genaamd het regenplastiek geplaatst voor de school. De maker van het kunstwerk is Wim Suermondt.

…van basisschool Sint Clemens

Pastoor A.J.M. van Erp wilde vanaf zijn benoeming in 1922  een rooms-katholieke school stichten in Baardwijk.  De school werd geopend in 1929 en kreeg de naam van de parochie, de Sint Clemensschool. Tot 1970 bleef de school een echte jongensschool, in 1975 werd het een gemengde school. In 1983 vond er een fusie plaats tussen de Sint Clemensschool en de Mariaschool. De naam Sint Clemens bleef gehandhaafd.

…van basisschool Baardwijk

Op 1 augustus 2003 was de fusie tussen de scholen Pastoor van Haaren en Sint Clemens een feit en is de naam gewijzigd in basisschool Baardwijk (vernoemd naar de wijk).

In maart 2010 is de school verhuisd naar de huidige locatie in BaLaDe. Wilt u meer weten over ons huisvesting? Kijk dan op de website van BaLaDe.

Op 21, 22 en 23 juni 2023 hebben wij het 20 jarig bestaan gevierd van basisschool Baardwijk.