Leerlingenraad

De leerlingenraad van bs Baardwijk bestaat uit zes leerlingen die alle kinderen van de school vertegenwoordigen. De leerlingen uit de raad, afkomstig uit de groepen 6, 7 en 8, zijn democratisch gekozen door hun medeleerlingen. Kinderen uit lagere groepen kunnen niet verkozen worden. De raad komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder begeleiding van de directeur.

Onze leerlingenraad denkt mee met het team en ouders en gaat actief aan de slag met ideeën die zij binnenkrijgen. Met als doel: de school leuker en beter te maken! 

De verkiezingen voor schooljaar 2023 – 2024 hebben nog niet plaatsgevonden.