Disclaimer

De volgende disclaimer is van toepassing op alle website van de scholen die onder Stichting Leerrijk vallen. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Aansprakelijkheid voor inhoud: Stichting Leerrijk streeft ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken op deze website. We kunnen echter niet garanderen dat de inhoud volledig, juist of actueel is. De Stichting Leerrijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of exemplarische schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

Externe links: Deze website kan links bevatten naar externe websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door Stichting Leerrijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade of problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan.

Intellectuele eigendomsrechten: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, audio- en videobestanden, zijn eigendom van de Stichting Leerrijk of zijn opgenomen met toestemming van de rechtmatige eigenaar. Het is niet toegestaan om de inhoud of het ontwerp van deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, reproduceren, verspreiden of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Leerrijk.

Wijzigingen: Stichting Leerrijk behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze website, inclusief deze disclaimer. We raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht: Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.

Heeft u vragen rondom het Privacybeleid of over deze Disclaimer, neem dan contact op met onze Privacy Officer, Ineke Corveleijn (inekecorveleijn@leerrijk.nl) of onze Functionaris Gegevensbescherming Angela Groen (a.groen@cedgroep.nl).