Ons onderwijs

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op hun toekomst. Onze school biedt een onderwijswijsaanbod aan dat past bij de wettelijke voorschriften. Onze school biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen. De methodes die we gebruiken zijn dekkend voor de kerndoelen. We gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden (opplussen: verdiepen en verbreden). Daardoor borgen we dat we de kerndoelen en de referentieniveaus ook daadwerkelijk behalen.

Lesmethodes

Op onze school gebruiken wij deze lesmethodes.

Taal Piramide | Taal op Maat
Spelling Spelling op Maat
Rekenen Getal & Ruimte Junior
Technisch lezen Estafette |  Veilig Leren Lezen – Kim versie
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip | Textreflex
Studievaardigheden Blits
Schrijven Pennenstreken
Engels Groove me
Wereldoriëntatie Blink
Muziek 123Zing
Verkeer Veilig Verkeer Nederland
Sociaal-emotionele ontwikkeling Kanjertraining