BVL

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer, daarom moeten ze leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen.

Het keurmerk bestaat uit een aantal onderdelen:

Onze school heeft sinds 2007 het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL). Om dit keurmerk te verdienen moet de school aan een aantal voorwaarden voldoen. Sinds 2022 heeft de school hiervoor een zilveren keurmerk gekregen.

Wij werken samen met de kinderen aan de verkeersveiligheid. Dit doen we onder andere door ieder jaar een verkeersdag te organiseren en groep 7 doet mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Daarnaast besteden we in groep 8 aandacht aan de route van huis naar school.