Passend onderwijs

Op basisschool Baardwijk werken wij vanuit een stevige basis. De leerlijnen van het SLO staan centraal in ons aanbod en de methodes zijn hierbij ons hulpmiddel. Wij geloven dat kinderen met passende ambities tot ontwikkeling komen.

Wij werken vanuit hoge verwachtingen en differentiëren in maximaal drie subgroepen. We differentiëren in instructietijd en -wijze, in verwerkingsmateriaal en leerkrachtstijlen. De leerkrachten bepalen hun accenten binnen het onderwijsaanbod afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Dat betekent dat we doelgericht en planmatig werken en scherp zicht hebben op de ontwikkeling van ieder kind. De leerkrachten van basisschool Baardwijk worden geacht om de resultaten van tussentijdse toetsen, eindtoetsen, methode gebonden resultaten en observaties te analyseren en vervolgens te vertalen naar een onderwijsaanbod. Vervolgens gaan zij met dit aanbod aan de slag, evalueren zij de effecten en passen het aanbod aan indien nodig.

Hoe wij passend onderwijs bieden, kunt u lezen in ons school ondersteuningsprofiel (SOP). U kunt het SOP terugvinden bij documenten.