Ouderbetrokkenheid

In ons denken en doen staat het kind centraal. Als kinderen bij ons binnenkomen bouwen we direct contact op met het kind en de ouders. We werken in de driehoek kind-ouder-leerkracht aan heldere, duidelijke en haalbare (leer)doelen. Daarbij houden we goed in het oog dat het kind ook kind kan zijn. We stemmen hierbij de verwachtingen rondom de ontwikkeling af met het kind én de ouder(s).

School en ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. De school geeft duidelijk aan wat zij van ouders verwachten en wat daarbij de grenzen zijn. De ouders doen datzelfde vanuit hun rol en verantwoordelijkheid.

Wij, basisschool Baardwijk, laten met het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 zien dat de school voldoet aan de criteria die daarbij horen.