OR

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die op school actief zijn en helpen bij een tal aan zaken. Zo helpt de raad bij het organiseren van activiteiten, zoals bv de sinterklaasviering, een feestelijke carnavalsochtend, een leuke laatste schooldag, etc.

De ouderraad is daarnaast actief in het werven van inkomsten (zoals bv kledinginzameling/verkoop, speelgoedbeurs, papierinzameling) zodat de ouderbijdrage laag kan blijven.
Verder beheren we de financiën van de ouderbijdrage en stellen we hiervoor een begroting op.

Waarom betaalt u een ouderbijdrage?
Om alle activiteiten te financieren vragen we een vrijwillige ouderbijdrage aan alle ouders. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.
U ontvangt van ons een brief met het verzoek de bijdrage over te maken. Ouders van leerlingen die instromen tot de kerstvakantie betalen de volledige ouderbijdrage.
Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, kan zonder deze bijdrage een groot aantal activiteiten niet doorgaan.

De ouderraad op onze school bestaat uit: Besna, Sabina, Marlinda, Daisy, Malou en Debbie.