Toetskalender 2018-2019

Toetskalender groep 1 t/m 8

 

week

Datum

Toets

44

29 okt-2 november              

Herfstsignalering groep 3 (bespreken in overleg)

45

5 nov- 16 nov

Afname ZIEN en afname DMT/AVI zwakke lezers Voor de groepen 5 t/m 8 bij ZIEN ook afname leerlingvragenlijst. (Zelf klaarzetten voor de leerlingen)

46

12 nov-16 nov

Afname Drempelonderzoek groep 8, alleen bij “twijfel” leerlingen.

47

19 nov – 30 nov

Bespreken ZIEN!

2

7 jan- 8 feb

Dit kan ik al

3

14 jan- 1 feb

Kleutertoetsen groep 1-2 Rekenen en Taal

groep 3-7:

Rekenen 3.0

Spelling 3.0,

Begrijpend Lezen 3.0,

Technisch lezen  DMT/AVI, alle leerlingen!

Groep 8:

Rekenen,

Spelling,

Spelling werkwoorden,

Begrijpend lezen,

Technisch lezen  DMT/AVI, alle leerlingen

9

Vóór 1 maart

Definitief advies leerlingen groep 8

11

11 maart–  15 maart

Lentesignalering groep 3 (bespreken in overleg)

12

Vóór 22 maart

Info voor commissie doubleren/ versnellen aanleveren digitaal bij IB.

14

1 april - 5 april

Afname ZIEN (attentieleerlingen uit eerste meting en evt. nieuwe leerlingen, rode scores in nov.). Voor de groepen 5 t/m 8 bij ZIEN ook afname leerlingvragenlijst

Afname DMT/AVI zwakke lezers

Advieswijzer groep 7, leerlingen maken onderdelen; taal, rekenen en leeraanpak IEP-advieswijzer.

14

5 april

Verspreiden info commissie door IB

15/16

8 – 19 april

9-10-16-17 april

16- 17 april

Bespreken ZIEN!

Commissie doubleren/versnellen bij elkaar

IEP toets groep 8

21

20 mei-       7 juni

Kleutertoetsen groep 1-2  Rekenen&Taal,

groep 3-7:

Rekenen 3.0

Spelling 3.0, groep 7 Spelling 3.0 werkwoorden

Begrijpend Lezen 3.0,

Technisch lezen  DMT/AVI, alle leerlingen

23

3 -  7 juni

Zomersignalering groep 3 (bespreken in overleg)

24

11 juni

Adviescommissie groep 7; voorlopig advies

24/25

10 – 21 juni

Groepsbespreking n.a.v. Cito

1eCITO afname: Invoerdatum Parnassys uiterlijk 31 januari.

2eCITO afname: Invoerdatum Parnassys uiterlijk 30 juni.

Gebruik bij afname toetsen steeds het toetsprotocol.