Ouderstichting

Onze school kent een ouderstichting welke een aantal taken heeft binnen het proces van de ouderparticipatie, zoals:
Het bevorderen van de relatie tussen de school en de ouders;
Het gestalte geven aan de medeverantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van uw kind tijdens schooltijden en tijdens het overblijven;
Het vertegenwoordigen van de belangen van de kinderen en de ouders bij de school;
Informatie verwerven over allerlei zaken die met de school te maken hebben.

Er zijn dus vier belangrijke elementen:
1. Contact houden met de ouders.
2. Activiteiten in de school:
- Coördinatie oud papier. Een aantal ouders van onze school is druk met het ophalen van oud papier in de wijk en
elders. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de leerlingen en wordt gebruikt voor diverse activiteiten;
- Coördinatie overblijven. Hierdoor is het mogelijk dat uw kind tussen de middag kan overblijven tegen een kleine
vergoeding;
- Begeleiden leerlingen bij het jaarlijks terugkerend schoolvoetbal-, handbal- en zwemtoernooi;
- Samen met team organiseert de OS mede de sinterklaasviering, het schoolreisje, de herfstwandeling, de
carnavalsmiddag, de kerstviering en andere festiviteiten.
- Coördinator luizenbrigade
- Verkeersouder
3. Informatie-verwerving: Alle leden van de ouderstichting en ieder die zich hiervoor beschikbaar stelt, nemen de verplichting op zich om namens de ouders het contact met de school te onderhouden. Om goed te weten waar het allemaal over gaat, is het vanzelfsprekend veel informatie te vergaren.
4. De ouderstichting heeft regelmatig contact met de school en/of gemeente en praat mee over beslissingen die de kinderen aangaan, eventueel in samenspraak met de MR.

Het is vanzelfsprekend dat enerzijds de ouders een duidelijke behoefte hebben aan informatie vanuit de ouderraad, maar dat anderzijds de ouderstichting een duidelijke behoefte heeft aan informatie van de kant van de ouders.