Ouderbetrokkenheid 3.0

Sinds schooljaar 2016-2017 werken wij aan het behalen van het label ouderbetrokkenheid 3.0.

Het doel van ouderbetrokkenheid 3.0 is het samen verantwoordelijk zijn voor het schoolsucces van het kind in brede zin. 

 

Aan deze pagina wordt nog gewerkt.... 

Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena

Het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Langstraat Heusden Altena (PO LHA) is opgericht door de besturen van 50 scholen in de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en de Aalburg. Het gaat om 48 scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs. 

Passend onderwijs voor elke leerling

Als stichting zetten wij ons in voor een passende onderwijsplek voor elke leerling. Zo dicht mogelijk bij huis, aansluitend op de mogelijkheden van het kind en de wensen van de ouders. Een overzicht van de aangesloten scholen vindt u hier.

Samenwerking

Ons samenwerkingsverband werkt nauw samen met instellingen voor jeugdhulp, gemeenten, voorschoolse opvang en het voortgezet onderwijs. Samen pakken we hulpvragen op, denken we met u mee en staan we u op professionele wijze bij in het traject voor passend onderwijs.

Onze partners in zorg
Partners waarmee wij samenwerken zijn:

  • Juvans
  • Centrum voor Jeugd en gezin
  • GGZ
  • MEE
  • GGD
  • Cluster 1
  • Cluster 2

Ouderstichting

Onze school kent een ouderstichting welke een aantal taken heeft binnen het proces van de ouderparticipatie, zoals:
Het bevorderen van de relatie tussen de school en de ouders;
Het gestalte geven aan de medeverantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van uw kind tijdens schooltijden en tijdens het overblijven;
Het vertegenwoordigen van de belangen van de kinderen en de ouders bij de school;
Informatie verwerven over allerlei zaken die met de school te maken hebben.

Er zijn dus vier belangrijke elementen:
1. Contact houden met de ouders.
2. Activiteiten in de school:
- Coördinatie oud papier. Een aantal ouders van onze school is druk met het ophalen van oud papier in de wijk en
elders. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de leerlingen en wordt gebruikt voor diverse activiteiten;
- Coördinatie overblijven. Hierdoor is het mogelijk dat uw kind tussen de middag kan overblijven tegen een kleine
vergoeding;
- Begeleiden leerlingen bij het jaarlijks terugkerend schoolvoetbal-, handbal- en zwemtoernooi;
- Samen met team organiseert de OS mede de sinterklaasviering, het schoolreisje, de herfstwandeling, de
carnavalsmiddag, de kerstviering en andere festiviteiten.
- Coördinator luizenbrigade
- Verkeersouder
3. Informatie-verwerving: Alle leden van de ouderstichting en ieder die zich hiervoor beschikbaar stelt, nemen de verplichting op zich om namens de ouders het contact met de school te onderhouden. Om goed te weten waar het allemaal over gaat, is het vanzelfsprekend veel informatie te vergaren.
4. De ouderstichting heeft regelmatig contact met de school en/of gemeente en praat mee over beslissingen die de kinderen aangaan, eventueel in samenspraak met de MR.

Het is vanzelfsprekend dat enerzijds de ouders een duidelijke behoefte hebben aan informatie vanuit de ouderraad, maar dat anderzijds de ouderstichting een duidelijke behoefte heeft aan informatie van de kant van de ouders.

 

Weblinks voor ouders

SamenwerkingsverbandLHA PO logowww.samenwerkingsverbandLHA.nl

 

Squla Logo Whiteborder NLOp Squla.nl kunnen kinderen spelenderwijs leren. Dit kan zowel op computer, tablet en mobiele telefoon. Squla is geschikt voor groep 1 t/m 8 en de brugklas. Al bijna honderdduizend kinderen oefenen thuis met de online spellen en quizzen, het is een bewezen concept.

Daarnaast heeft Squla een blog met interessante nieuwsberichten en tips voor ouders.