Geschiedenis

Het begin..

..van basisschool Pastoor van Haaren

Op 1 januari 1963 startte de Pastoor van Haarenschool. De school begon met veertig jongens verdeeld over twee groepen. In 1964 bezocht voor het eerst een groep meisjes onze school en de school groeide gestaag. In 1971 werd de nieuwbouw van de Pastoor van Haarenschool officieel in gebruik genomen en een jaar later werd het regenplastiek (kunstwerk) geplaatst voor de school. Het kunstwerk van Wim Suermondt stelt drie in de lucht cirkelende vogels voor. Bij hevige regenval loopt het water van de bovenste vogel via de andere vogels naar beneden. Als u interesse heeft, ook bij de Pieter Wijtenschool in Waalwijk is een regenplastiek van deze kunstenaar te zien.

..van basisschool Sint Clemens

Pastoor A.J.M. van Erp heeft er vanaf zijn benoeming in 1922 voor geijverd een rooms-katholieke school te kunnen stichten in Baardwijk. Samen met zijn kerkbestuur heeft hij zich een reeks van jaren grote inspanningen moeten getroosten voor een dergelijke school. Uiteindelijk werd de school geopend in 1929 en kreeg de naam van de parochie, de Sint Clemensschool. Tot 1970 bleef de school een echte jongesschool, in 1975 was de hele school gemengd. In 1983 vond er een fusie plaats tussen de Sint Clemensschool en de Mariaschool. De naam Sint Clemens bleef gehandhaafd.

..van basisschool Baardwijk

Op 1 augustus 2003 was de fusie tussen de scholen Pastoor van Haaren en Sint Clemens een feit.

In 2010 is het nieuwe gebouw opgeleverd. Zie voor meer info www.balade.nl.

Op 1 februari 2016 bestond de school 12,5 jaar.