Brabants Verkeersveiligheids Label

Onze school is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label. Dit is een waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van verkeersveiligheid. De school laat met het BVL zien dat het de school ernst is met de verkeersveiligheid.

Bij de kwaliteitsverbetering die tot toekenning van het BVL leidt, gaat het voor scholen in het basisonderwijs om de volgende onderdelen waar aan kan worden gewerkt:

  • De schoolorganisatie.
  • Verkeerseducatie in de klas.
  • Verkeerseducatieprojecten.
  • Praktische verkeerseducatie
  • Een verkeersveilige schoolomgeving en verkeersveilige school-thuisroutes.
  • De betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie.