Groepsverdeling

Het formeren van een groep is een hele klus.

Bs Baardwijk is een school met een traditioneel leerstofjaarklassensysteem. Het eerste uitgangspunt daarbij is om zo weinig mogelijk combinatiegroepen te maken vanaf groep 3. Daarom hebben we, indien mogelijk, geen combinatiegroep meer vanaf groep 3. 

Een tweede uitgangspunt is dat de kinderen vanaf groep 3 zoveel mogelijk hetzelfde blijven t/m groep 8. Toch is dat niet altijd mogelijk. Samen met de MR van de school zal ieder jaar weer opnieuw gekeken worden naar wat het beste is voor de kinderen.

Tijdens het formeren van een groep, zowel na de kleutertijd als tussentijds, wordt gestreefd om een zo evenwichtig mogelijke groep te maken. Er zal dan gekeken worden naar verdeling jongens/meisjes, kinderen met extra ondersteuningsbehoefte op taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag etc. Er wordt echter ook rekening gehouden met vriendjes/vriendinnetjes. Wanneer er van een jaargroep meerdere groepen zijn, is het beleid van de school om broers en zussen zoveel mogelijk niet bij elkaar in de klas te plaatsen. 

Ouders kunnen over de verdeling van de groep altijd een gesprek aanvragen. De directie zal dan onderzoeken of het mogelijk danwel wenselijk is om de verdeling te heroverwegen. De plaatsing van de kinderen in een groep is en blijft echter altijd de verantwoordelijkheid van de directie.

Indien er van een jaargroep slechts één groep is, is het maken van keuzes niet mogelijk.

Klik op de groepen hiernaast voor meer informatie.