Ziektes en hoofdluis

Besmettelijke ziektes

Kinderen zijn af en toe ziek. In sommige gevallen is sprake van veel voorkomende (besmettelijke) ziektes. 

Heeft uw kind een besmettelijke ziekte, dan kan de basisschool uw kind maximaal 1 week schorsen. Dit om te voorkomen dat andere kinderen ook ziek worden. Bij hoofdluis regelt de school vaak ‘luizenouders’ om kinderen te controleren en te behandelen. De school kan voor hulp en advies over de aanpak van ziektes terecht bij de GGD.

Bs Baardwijk volgt te allen tijde de aanpak die door de GGD wordt geadviseerd.

Pokken en mazelen

Kinderen met waterpokken of mazelen zijn besmettelijk voordat de ziekte uitbreekt. Het heeft daarom geen zin hen te schorsen. De basisschool moet de andere ouders informeren als een leerling een besmettelijke ziekte heeft. Als ouder bent u verantwoordelijk voor de controle en de behandeling van uw kind.

Meldingsplicht GGD
Basisscholen moeten bepaalde aandoeningen bij leerlingen melden bij de GGD. De meldingsplicht hangt af van het aantal zieke kinderen in een klas:

Diarree: als meer dan 1/3 deel van de klas klachten heeft binnen 1 week;
Geelzucht: meteen bij het 1e geval;
Huiduitslag of vlekjes op de huid: als er binnen dezelfde klas 2 of meer gevallen zijn binnen 2 weken;
Schurft: bij 3 gevallen in 1 klas.
Andere infectieziekten: als er in korte tijd meerdere gevallen zijn van ernstige infectieziekten, zoals longontsteking of hersenvliesontsteking.

In de bijlagen hieronder de geadviseerde aanpak bij verschillende voorkomende ziektes: