Omgaan met besmettelijke ziekten

Bij twee besmettelijke ziekten, krentenbaard en waterpokken, gelden op school speciale afspraken.

In beide gevallen zijn het ziekten waarbij kinderen besmettelijk zijn voordat ze zelf de ziekteverschijnselen vertonen.

 Toch voeren we bij deze ziekten een eigen beleid.

Krentenbaard:

Kinderen mogen op school komen als de zichtbare en onzichtbare wondjes zijn ingedroogd.

Dit heeft twee redenen:

  1. Hygiëne
  2. Kinderen kunnen, aan het open krabben van de wondjes, blijvende (soms ernstige) littekens overhouden, daarvoor willen en kunnen wij de verantwoordelijkheid niet nemen.

Waterpokken:

Ouders krijgen het advies de kinderen thuis te houden als ze er hinderlijk last van hebben.

Als de leerkracht echter van oordeel is dat het kind bovenmatig last heeft van de waterpokken kan zij/hij, in overleg met de directeur of diens vervanger, besluiten dat het kind pas weer naar school komt als de overlast verminderd is.