Alle kinderen doen mee

De gemeente Waalwijk kent verschillende regelingen voor gezinnen met een laag inkomen, zodat kinderen toch mee kunnen doen.

In de bijlage de folder met informatie hoe de kinderen dan toch mee kunnen doen en welke voorwaarden er verbonden zijn aan het gebruik van deze regelingen.

Alle kinderen doen mee - gemeente Waalwijk