verlofaanvraag

Als bijlage het formulier dat u kunt gebruiken om bijzonder verlof aan te vragen.

Let op: bij het aanvragen worden de regels van de leerplicht strict gehanteerd. In veruit de meeste gevallen zullen verlofaanvragen om vroeger op vakantie te gaan, of vakanties buiten de schoolvakanties worden afgewezen. 

Bij vermoeden van ongeoorloofd verlof zal altijd melding worden gemaakt bij de leerplichtambtenaar.

 

Aanvraagformulier verlof